On-line přihláška

Pokud přihlašujete více dětí po sobě na stejném e-mailu, prosíme o dodržení časového rozestupu cca 15 minut, jinak Váš e-mail může vyhodnotit potvrzovací zprávu jako spam. Děkujeme.

Nebo si můžete stáhnout PDF příhlášku a doručit nám ji poštou, nebo přes hlavního vedoucího.
Pokud není k dispozici nabídka turnusu, který byste si přáli, vyberte jiný, nebo kontaktujte hlavního vedoucího.

PŘIHLÁŠKA

Cena tábora:
při zaplacení do 31. 5. 2023: 5 250 Kč
při zaplacení po 31. 5. 2023: 5 550 Kč

Odesláním této přihlášky souhlasíte se všeobecnými podmínkami.
Odeslání přihlášky nahrazuje podpis zákonného zástupce přihlašovaného dítěte.

Zákoný zástupce souhasí s použitím fotografií a videí dětí pořízených na jednotlivých turnusech pro potřeby organizace Sluníčko a s uložením na veřejném úložišti.

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let žádáme rodiče, aby před odjezdem na tábor zbavili své děti případných vší. Při odjezdu budeme provádět kontrolu vlasů, a pokud zjistíme vši, budeme nuceni rodiče žádat, aby své dítě dopravili na tábor vlastními prostředky až po jeho odvšivení. Děkujeme za pochopení.