Důležité informace

Poplatek za tábor:
Poplatek za tábor lze uhradit přímo vkladem na náš bankovní účet, převodem, nebo poštovní poukázkou. Zaplatit můžete také hotově u hlavního vedoucího daného turnusu.

Částka:
při zaplacení do 31. 5. 2024: 5 250 Kč
při zaplacení po 31. 5. 2024: 5 550 Kč

Údaje k platbě:
Bankovní účet: Poštovní spořitelna 218500905 / 0300.
Variabilní symbol:
– v případě papírové přihlášky: číslo přihlášky (sdělí vám hlavní vedoucí)
– v případě online přihlášky: číslo přihlášky (doručeno potvrzovacím mailem po odeslání přihlášky)
Jako plátce uveďte jméno dítěte.

Informace o slevách, reklamacích a storno podmínkách naleznete ve Všeobecných podmínkách. Fakturu vystavujeme pouze na základě písemné objednávky.

Potřebné dokumenty:
Při odjezdu je nutné odevzdat vyplněné a podepsané následující dokumenty:
– list účastníka tábora
– průkazku zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie)
– posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený lékařem
– plnou moc k lékaři

Bez těchto dokladů není možné dítě na tábor přijmout. Veškeré dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách organizace.

Pojištění:
Každý účastník tábora musí mít uzavřené úrazové pojištění. Organizace je pojištěna na škody způsobené třetím osobám.

Pořadatel tábora neručí za poškození či ztrátu věcí účastníků LT. Pokud dítě úmyslně poškodí či zničí táborové vybavení, budeme po vás žádat plnou úhradu poškozené věci.

Léky:
Žádáme vás o vypsání všech léků a jejich dávek, které dítě užívá. Léky na 14 dní odevzdejte podepsané s popisem užívání zdravotnici. Uveďte veškeré další potíže, kterými vaše dítě trpí. Informace jsou důvěrné a bude je znát pouze zdravotnice tábora.

Návštěvy rodičů na táboře nedoporučujeme. Návštěva narušuje průběh tábora. Ideální je dětem psát – posílat pohledy a poštu, která se každý den rozdává dětem.

Co sbalit dítěti na tábor, najdete v seznamu věcí.

Adresa na tábor:
LT Sluníčko
Za hrází Horního Fikáče
Jesenice
270 33